Întru această lună în 10 zile, pătimirea Sfântului Apostol Simon Zilotul - adică - răvnitorul.

Stih: Se vede Hristoase că Simon acesta zice: râvnind patima Ta, sufăr moarte pe cruce, în a 10 zi Simon cel cu suflet mare, pe lemn a suferit răstignire.

Acesta este Simon care şi Natanail se numeşte, cel ce a fost mire la nunta cea din Cana, la care nuntă a fost chemat Hristos cu ucenicii Săi şi a prefăcut apa în vin. Deci văzând Simon minunea aceasta a lăsat mireasa, nunta şi casa şi a urmat pe Hristos prietenul şi făcătorul de minuni şi aducătorul de mireasă şi Mirele sufletelor celor curate.

Şi a fost cu ceilalţi apostoli în foişor, cand s-a pogorat Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, şi umplându-se de Acesta şi înconjurând mai tot pământul, a ars toată inşelăciunea mulţimei dumnezeilor celor păgâni, şi trecand prin toată Mauritania şi prin Africa, a propovăduit pe Hristos şi după aceea mergând in Britania şi luminând pe mulţi cu cuvântul Evangheliei a fost răstignit de cei necredincioşi şi îngropat acolo; si precum a avut râvnă fierbinte spre Atotţiitorul Dumnezeu, a dobândit şi numele după chipurile şi obiceiurile sale."